Wydawca treści Wydawca treści

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne.

 

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Góra Dąbrowa"

    Obiekt położony jest na terenie gminy Szydłowo. Ustanowiony został uchwałą nr XLIV/311/10 Rady Gminy Szydłowo z dnia 3 września 2010 roku. Obejmuje oddziały leśne nr 300, 301, 350, przyległe do nich lasy prywatne oraz sąsiadujące tereny użytkowane rolniczo. Chroniony obszar obejmuje najwyższe wzniesienie Północnej Wielkopolski Górę Dąbrowę 207,1   
    Góra Dąbrowa jest uznawana za doskonały punkt widokowy, z którego można zobaczyć m.in. na północy pofałdowany krajobraz Pojezierza Wałeckiego, Góry Rzadkowskie oraz Dębową Górę. Ze względu na wybitne walory krajobrazowe planuje się budowę wieży widokowej na jej szczycie.
    Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Góra Dąbrowa stanowi również ważny element promocji i wizerunku Gminy Szydłowo. Lokalizacja obszaru w pobliżu Sanktuarium Maryjnego w Skrzatuszu, jest atrakcją dla przyjeżdżających gości.