Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek drzewostanów to 61 lat, przeciętna zasobność to 262m3/ha.


Udział siedlisk leśnych:
- 90 proc. – borowe
- 9 proc. – lasowe
- 1 proc.  - olsy


Udział gatunków lasotwórczych:
- 95 proc. – sosna
- 1 proc. – modrzew, świerk
- 2 proc. – dąb, buk
- 1 proc. – olsza
- 1 proc. - pozostałe


Udział drzewostanów w klasach wieku
Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w  wieku do 20 lat, II klasa 21-40 lat, III klasa 41-60 lat itd.).
- 10 proc. – I klasa
- 12 proc. – II klasa
- 38 proc. – III klasa
- 16 proc. – IV klasa
- 14 proc. – V klasa
- 9 proc.  – VI klasa i starsze
- 1 proc. – KO i KDO 


Przeciętna zasobność drzewostanów:
- Sosna – 262 m3/ha
- Świerk – 171 m3/ha
- Dąb – 233 m3/ha
- Brzoza  – 209 m3/ha