Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Zdrojowa Góra brało udział w projektach: „Kompleksowa ochrona mokradeł i mała retencja wody w Borach Krajeńskich", „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych", „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" oraz „Utrwalanie efektów ekologicznych uzyskanych w ramach działania – Kompleksowa ochrona mokradeł i mała retencja wody w Borach Krajeńskich".


„Kompleksowa ochrona mokradeł i mała retencja wody w Borach Krajeńskich", projekt ten realizowano w 2007 r. z dotacji Fundacji EkoFundusz ze środków ekokonwersji polskiego długu. W ramach działania przy współpracy z Klubem Przyrodników z Świebodzina wybudowano na terenie Nadleśnictwa 122 obiekty retencjonujące wodę, za łączną kwotę 1,083 mln. PLN.

„Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014 w ramach działania 226. Celem projektu jest wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych na terenach zaliczanych do dwóch najwyższych kategorii zagrożenia pożarowego. W ramach działania zrealizowano w latach 2010-2011 budowę dojazdu pożarowego o dł. 8 834,96 m. Koszty kwalifikowane projektu wyniosły 3,099 mln. PLN.

„Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" objętego Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, Priorytet III – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. W ramach realizacji projektu w latach 2012-2013 pobudowano 38 obiektów retencjonujących wodę, za łączną kwotę 0,575 mln. PLN.

„Utrwalanie efektów ekologicznych uzyskanych w ramach działania – Kompleksowa ochrona mokradeł i mała retencja wody w Borach Krajeńskich" objętego Programem Priorytetowym 6.3 Ochrona obszarów cennych przyrodniczo, Część 4) Wsparcie przedsięwzięć mających na celu utrwalanie uzyskanych efektów ekologicznych w projektach przyrodniczych.  W wyniku realizacji projektu przy współpracy z Klubem Przyrodników z Świebodzina wyremontowano w 2013 r. 59 obiektów retencjonujących wodę oraz usunięto naloty drzew i krzewów z pow. 2,14 i wykoszono cenne przyrodniczo łąki o pow. 3,93 ha. Wsparcie finansowe na kwotę 0,188 mln. PLN uzyskano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.