Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Jedną z najstarszych form ochrony przyrody są pomniki przyrody.

W przeciwieństwie do innych form ochrony przyrody, które są w zasadzie wieczyste (o ile nie przydarzy się żaden kataklizm), większość pomników przyrody ma ograniczoną trwałość. Mowa tu oczywiście o wiekowych drzewach.

Na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Zdrojowa Góra istnieje obecnie 6 pomników przyrody. Zestawione zostały w poniższej tabeli.

Tabela 29. Wykaz istniejących pomników przyrody znajdujących się na gruntach Nadleśnictwa (tabela opracowana w oparciu o Wzór 5a „Instrukcji sporządzania programu ochrony przyrody w Nadleśnictwie").

Lp.

Nr rejestru wojew.

Nr zarządze

-nia

Położenie

Opis obiektu

 

Uwagi

Oddz, pododdz.

Gmina,

leśnictwo

Rodzaj

Wiek [lata]

Obwód, pierśnica

[cm]

Wys. [m]

Stan zdrow.

zagrożenia

1

326

Dec. Nr 67/82

Nr 10, poz. 27

376 h

Krajenka,

Płociczno

Lipa drobnolistna

170

405

129

29

2

biotyczne

abiotyczne

 

2

557

Rozp. Nr 6/92

Nr 1, poz..2

376 h

Krajenka,

Płociczno

Wiąz szypułkowy

170

675

215

18

2

biotyczne

abiotyczne

 

3

379

Zarz. Nr 82/84

Nr 9, poz. 127

290 i

Szydłowo,

Koszyce

Dąb szypułkowy

220

368

117

28

2

biotyczne

abiotyczne

 

4

380

Zarz. Nr 82/84

Nr 9, poz. 127

290 c

Szydłowo,

Koszyce

Modrzew europejski

170

302

97

32

2

biotyczne

abiotyczne

 

5

381

Zarz. Nr 82/84

Nr 9, poz. 127

290 n

Szydłowo,

Koszyce

Dąb szypułkowy

220

374

119

28

3

biotyczne

abiotyczne

Grupa 7 dębów, z czego jeden silnie uszko-dzony

6

382

Zarz. Nr 82/84

Nr 9, poz. 127

386 h

Miasto Piła,

Koszyce

Topola biała

100

332

106

33

2

biotyczne

abiotyczne

 

* wg skali Pacyniaka i Smólskiego:
1 – drzewo zdrowe bez ubytków i obecności szkodników
2 – drzewo z częściowo obumierającymi cieńszymi gałązkami w wierzchołkowej partii korony, z pojedynczymi  szkodnikami
3 – drzewo mające w 50% obumarłą koronę lub pień, w znacznym, stopniu zaatakowane przez szkodniki
4 – drzewo mające w 70% obumarłą koronę lub pień, z dużymi ubytkami w tkance drzewnej
5 – drzewo mające w 70% obumarłą koronę lub pień z licznymi dziuplami oraz martwe

    Na uwagę zasługuje fakt, że wiąz z oddziału 376h jest najprawdopodobniej najgrubszym drzewem tego gatunku rosnącym na obszarze  Lasów Państwowych.