Wydawca treści Wydawca treści

EDUKACJA

Na terenie Nadleśnictwa Zdrojowa Góra działa Regionalny Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej „Zdrojowa Góra”, którego oferta edukacyjna skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży w celu uzupełnienia wiadomości i umiejętności nabywanych w trakcie nauki. Z ROEPL korzystają także osoby dorosłe. Ośrodek ma za zadanie upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym oraz o wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej.


Regionalny Ośrodek Edukacji Przyrodniczo – Leśnej „Zdrojowa Góra"


W siedzibie Nadleśnictwa, gdzie mieści się OEPL odbywają się spotkania w zielonej klasie bogato wyposażonej w środki dydaktyczne lub w wiacie na powietrzu. Sala do prowadzenia zajęć, przeznaczona jest dla 40 osób i dysponuje niewielkim pomieszczeniem kuchennym, w którym można zrobić np. herbatę dla zmarzniętych uczestników wyprawy. Podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą wykorzystywany jest sprzęt multimedialny, który można było zakupić dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Grupy, które będą chciały zakończyć zajęcia ogniskiem wnoszą opłatę w kasie Nadleśnictwa w wysokości 20,16 zł brutto za opał.


Punkt Edukacji Przyrodniczo-Leśnej na Szkółce leśnej w Dobrzycy


Drugim miejscem prowadzenia zajęć jest działający w ramach Ośrodka Punkt Edukacji Przyrodniczo-Leśnej na Szkółce leśnej w Dobrzycy. Znajduje się tam sala edukacyjna z zapleczem kuchennym, plac zabaw dla dzieci, ścieżka edukacyjna oraz wiata.


Pozostałe zajęcia


Zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone są również w lesie, podczas wycieczek, szczególnie w rezerwacie przyrody „Kuźnik" oraz w czasie spotkań pracowników Nadleśnictwa w przedszkolach i szkołach.