Położenie

Nadleśnictwo Zdrojowa Góra jest jednym z dwudziestu nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.

Historia

Nadleśnictwo Zdrojowa Góra zostało utworzone na mocy zarządzenia Ministra Leśnictwa z dnia 1 października 1946 roku i obejmowało swym zasięgiem lasy położone na północ od Piły. Nazwa nadleśnictwa wywodzi się od nazwy terenu położonego w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu „Kuźnik".

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Zdrojowa Góra brało udział w projektach: „Kompleksowa ochrona mokradeł i mała retencja wody w Borach Krajeńskich", „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych", „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" oraz „Utrwalanie efektów ekologicznych uzyskanych w ramach działania – Kompleksowa ochrona mokradeł i mała retencja wody w Borach Krajeńskich".