Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lasy HCVF

Podaje się do wiadomości wykaz powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests). Weryfikacja wyznaczenia lasów referencyjnych odbyła się podczas tworzenia Planu urządzania lasu Nadleśnictwa Zdrojowa Góra na lata 2012 – 2021 zatwierdzonego przez Ministra Środowiska w dniu 23 kwietnia 2012 roku.

Wszelkie uwagi dotyczące wykazu lasów referencyjnych można składać do Nadleśnictwa w formie pisemnej lub elektronicznej.

Wykaz powierzchni lasów HCVF w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra:
1.1. – Obszary chronione – 68,09 ha
1.2. – Ostoje zagrożonych i ginących gatunków – 1049,88 ha
2. – Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej – 647,39 ha
3.1. – Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej – 524,93 ha
3.2. Ekosystemy skrajnie rzadkie i zagrożone w skali Europy – 1216,18 ha
4.1. – Lasy wodochronne – 1068,86 ha
4.2. – Lasy glebochronne – 178,67 ha
6. – Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności – 136,35 ha.

Pliki do pobrania:
1. Mapa 1
2. Mapa 2
3. Mapa 3