Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ekosystemy Referencyjne

Nadleśnictwo Zdrojowa Góra informuje, że zakończył się proces konsultacji społecznych w zakresie wyznaczania ekosystemów referencyjnych.

Ostateczny „Wykaz proponowanych lokalizacji ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra" oraz „Mapa lokalizacji ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra" są do pobrania w formie plików PDF.

Ponadto Nadleśnictwo Zdrojowa Góra informuje, że na wyznaczonych obszarach obumierające i złamane drzewa nie będą usuwane w przypadku braku zagrożenia dla zdrowotności sąsiednich lasów. W związku z powyższym powstanie potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób poruszających się poza siecią dróg i ścieżek.

Ekosystemy referencyjne zwane inaczej reprezentatywnymi lub porównawczymi, mają tworzyć sieć drzewostanów w stanie możliwie zbliżonym do naturalnego, przewidzianych do obserwacji lokalnych trendów rozwojowych bez ingerencji człowieka

Załączniki:

1. Mapa – system ekosystemów referencyjnych na obszarze Nadleśnictwa Zdrojowa Góra.

2. Wykaz ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra.