Obiekty edukacyjne

Na terenie Nadleśnictwa Zdrojowa Góra działa Regionalny Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej „Zdrojowa Góra”, którego oferta edukacyjna skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży w celu uzupełnienia wiadomości i umiejętności nabywanych w trakcie nauki. Z ROEPL korzystają także osoby dorosłe. Ośrodek ma za zadanie upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym oraz o wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej.

Oferta edukacyjna

Tematykę zajęć dostosowuje się do zagadnień proponowanych przez nauczyciela, wcześniej uzgodnionych, uwzględniających wiek i możliwości dzieci oraz warunki pogodowe. Edukujący starają się, aby uczestnicy czynnie brali udział w spotkaniu.