Wydawca treści Wydawca treści

media kontakt

Osobami odpowiedzialnymi za kontakt z mediami w naszym nadleśnictwie są:
Anna Kałka
tel. 67 214 26 67 kom. 604 056 696
e-mail: anna.kalka@pila.lasy.gov.pl

oraz

Łukasz Plica
tel. 67 214 26 67 kom. 604 996 736
e-mail: lukasz.plica@pila.lasy.gov.pl